Dostawa: Część 1: zestawu optyki oraz zestawu optomechaniki, Część 2: elementów optomechanicznych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) w części 1 zamówienia – zestawu optyki oraz zestawu optomechaniki,
2) w części 2 zamówienia – elementów optomechanicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 4a i 4b do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się