Świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadow komunalnych z nieruchomości zamieszkalych na terenie Gminy Świdwin

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świdwin i transporcie tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Konstytucji 3 Maja 1
Świdwin 78-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Świdwin
pl. Konstytucji 3 Maja 1
Świdwin 78-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się