wykonanie projektu windy dla osób z niepełnosprawnościami w przewiązce kompleksu bud. B-1/B-4 AGH w Krakowie w ramach projektu: "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-479/20

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienie są prace związane z budową szybu windowego i dźwigu osobowego dla poprawy dostępności kompleksu budynków od B-1 do
B-4 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja będzie polegała na budowie nowego dźwigu osobowego (windy) od strony głównego traktu pieszo-jezdnego na terenie Kampus AGH. Winda o częściowo lekkiej konstrukcji stalowej z przeszkleniami będzie dostępna z poziomu terenu przy łączniku pomiędzy budynkami B-3 i B-4. Nowa winda połączy poziom terenu z kondygnacją -1 kompleksu budynków B-1 do B-4 przez co umożliwi dostęp do pozostałych wind w tych budynkach oraz przyległych halach. Prace muszą być poprzedzone niezbędnymi procedurami wynikającymi z zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB, WKI wraz z ULICP i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę szybu windowego i dźwigu osobowego dla poprawy dostępności kompleksu budynków od B-1 do
B-4 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełnienie nadzoru autorskiego i przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji.
ETAP 1: ULICP
ETAP 2: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego
ETAP 3: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego
ETAP 4: Pełnienie nadzoru autorskiego
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się