ODZIEŻ OCHRONNA

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego.
Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na asortyment wyspecyfikowany w Załączniku nr 2 RFX.

Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia ŁAZISKA w Łaziskach Górnych ul. Wyzwolenia 30 43-170 Łaziska Górne poz. 1 i4, ODDZIAŁ Elektrownia JAWORZNO III ul. Energetyków 15 poz.2, ODDZIAŁ Elektrownia Łagisza w Będzinie ul. Pokoju 14 42-504 Będzin poz. 5, ODDZIAŁ Elektrownia Siersza w Trzebini 32-541 Trzebinia poz. 3 - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.