Dostawa ZESTAW ODCZYNNIKÓW KAT.2035601 ANALIZATOR KRZEMIONKI POLYMETRON 9610SC do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:
1) 591-123-098-0 ZESTAW ODCZYNNIKÓW KAT.2035601 ANALIZATOR KRZEMIONKI POLYMETRON 9610SC - 2 kpl.
(Nie dopuszczamy produktu równoważnego)

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli . wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność cen niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- przy składaniu oferty prosimy o dołączenie deklaracji zgodności / certyfikatu

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacja warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).

4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFX lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- przy dostawie wymagane jest świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się