Wykonanie roboty budowlanej w zakresie sieci 0,4 kV celem zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalno-usługowych w Rogowie dz. nr 379/3

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie roboty budowlanej w zakresie sieci 0,4 kV celem zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalno-usługowych w Rogowie dz. nr 379/3

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ENEA Operator sp. z o.o., Jacka Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się