Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatowym oraz wrót w budynku garażowym wraz z naprawą posadzek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką wykończeniową i naprawą posadzki w budynkach Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Bocznej 5 w Gołdapi. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynku szkoleniowo-warsztatowym, wymianę wrót w budynku garażowym 5 boksowym, remont posadzek w budynku garażowym 5 boksowym. Szczegółowy opis zadań został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Boczna 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania
ul. Boczna 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się