Termomodernizacja budynku mieszkalnego Leśniczówki Porządzie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku mieszkalnego Leśniczówki Porządzie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje w szczególności: Termomodernizacja: 1. Ocieplenie zewnętrznych przegród budynku z odtworzeniem elewacji z szalówki drewnianej. 2. Docieplenie stropu nad parterem. Roboty pozostałe: 3. Prace rozbiórkowe. 4. Przebudowa pomieszczenia magazynku na łazienkę i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych. 5. Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej. 6. Tynki (suche), oblicowanie ścian, malowanie. 7. Udrażnianie wentylacji grawitacyjnej. 8. Posadzki. 9. Instalacja urządzenia dla osób niepełnosprawnych (platformy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Leśników 27
Leszczydół-Nowiny 07-202
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Wyszków
Leśników 27
Leszczydół-Nowiny 07-202
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się