Wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej/umów ramowych na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych.
2. Zamówienie składa się z 18 następujących części: Część 1 - Wyroby do zbrojenia betonu.; Część 2 - Wyroby do izolacji cieplnej; Część 3 - Elementy drobnowymiarowe murowe (ceramiczne i silikatowe); Część 4 - Elementy drobnowymiarowe murowe (z betonu komórkowego i betonu kruszywowego); Część 5 – Elementy drobnowymiarowe drogowe; Część 6 - Zaprawy murarskie i tynkarskie; Część 7 – Okna; Część 8 – Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – stałe pionowe znaki drogowe – znaki stałe; Część 9 – Stałe pionowe znaki drogowe – słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe; Część 10 -Geotekstylia, geomembrany; Część 11 – Cementy; Część 12 – Grzejniki i konwektory; Część 13 - Kleje cementowe do płytek; Część 14 – Kruszywa; Część 15 - Wyroby wodochronne; Część 16 – Kanały odwadniające nawierzchnię; Część 17 – Płytki ceramiczne; Część 18 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Lubomelska 1/3
Lublin 20-072
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
ul. Lubomelska 1/3
Lublin 20-072
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się