Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku przy ul. Białostockiej 2

» Opis zapytania

Zakłada się utwardzenie części placu, który jest obecnie nieutwardzony oraz zmianę nawierzchni istniejącej trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym. Przyjmuje się oddzielenie krawężnikiem betonowym o szer.15cm nowej nawierzchni od terenów zielonych. Dojścia do budynków zakłada się wykonać z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym o gr.8cm.

W związku z utwardzeniem placu oraz złym stanem istniejącego kanału deszczowego (częściowo połamane rury kanału, małe średnice) zaszła konieczność przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej. Przyjęto studnie kanalizacji deszczowej z osadnikiem gł.0,5m, Dn1000mm z pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym D400. Do odebrania wód opadowych wpusty uliczne żeliwne na zawiasie Dn1000mm z pierścieniem odciążającym. Ponadto w 3 lokalizacjach wykonać należy odwodnienie liniowe klasy wytrz.D400 ułożonych na ławie betonowej gr.15cm z betonu C12/15cm wraz z częścią osadnikową odwodnienia.


Dodatkowo przewidziano montaż rewizji żeliwnych Dn110mm na każdej rurze spustowej oznaczonej na PZT - R.
Rys.3 Przykład rewizji żeliwnej Dn110mm


Pod rurami spustowymi od ulicy Białostockiej celem zabezpieczenia ścian budynku należy ułożyć 4 szt. korytek o wym.ok.szer.25cm, wys.ok12cm i dł.ok50cm.

W pobliżu istniejącego kanału naprawczego należy ułożyć na istniejące 2 studnie 2 płyty z otworem o średnicy Dn=1200mm.
Kanał deszczowy który nie podlega zmianie należy udrożnić.
Dodatkowo należy dokonać naprawę nawierzchni istniejących ścian i nawierzchni kanału naprawczego. W tym celu należy oczyścić nawierzchnię kanału, usunąć uszkodzone (luźne) miejsca poprzez skucie lub wycięcie, dokładnie oczyścić powierzchnię poprzez jej odpowiednie zagruntowanie, zastosować materiał naprawczy (zgodnie z wytycznymi Producenta) posiadający odpowiednią wytrzymałość, przyczepność i barwę.
Masa powinna być na bazie cementu, samopoziomująca, szybkowiążąca do wytwarzania powierzchni użytkowych na zewnątrz wytrzymała na użytkowanie prze samochody ciężarowe. Dodatkowo należy zastosować wykończenie zgodnie z zaleceniami Producenta np. specjalnym epoksydowym lakierem do betonu i piaskiem kwarcowym.
Ścianki pionowe kanału należy:
- oczyścić (zbić luźne fragmenty betonu),
- zagruntować,
- wykonać tynk cementowo-wapienny ścianek,
- zagruntować podłoże przed ułożeniem tynku mineralnego typu mozaikowego,
- ułożyć tynk mineralny typu mozaikowego - kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Przyjęto wykonanie 2 włazów o wymiarach 1,5mx0,6m ze stali nierdzewnej zlokalizowanych przy budynku.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem prac, który zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez „PRO-GAL” Przemysław Galiński ul. Stadionowa 7; 19-500 Gołdap (dokumentacja stanowi załącznik D specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Białostocka 2
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku
ul. Białostocka 2
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się