Dostawa 60 używanych laptopów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 używanych laptopów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem do umowy) oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie więcej niż jednego modelu laptopa spełniającego wymagania OPZ, stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się