Kontrakt 1B.5/2 "Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą"

» Opis zapytania

Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem Kontrakt 1B.5/2: „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą”. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Robót związanych z wykonaniem Zadania pn.: „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą” Kontrakt nr 1B.5/2, obejmującego rozbiórkę mostu istniejącego i budowę nowego mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 oraz rozbudowę istniejącego układu drogowego ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą na odcinku od km 107+025.11 do km 107+545.64 oraz ul. Mostowej od skrzyżowania z DK31 na długości 71,70m wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu.
Inwestycja zlokalizowana jest w Kostrzynie nad Odrą (gmina miejska) w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim.
Czas na ukończenie: 680 dni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się