Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn. „Kompleks budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynek Magazynowo-Warsztatowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w Toruniu przy ul. Okrężna / Wileńska

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej
dotyczącej zadania pn.: „Kompleks budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynek
Magazynowo-Warsztatowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w Toruniu przy ul. Okrężna /
Wileńska. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający nie określa wymagań
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
przedmiot zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się