„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Wierzbica” Etap I - BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 2096/12, 242/3, 242/7, 242/8 i 242/2 POŁOŻONYCH W M. RZECZKÓW GM. WIERZBICA

» Opis zapytania

. Przedmiotem opracowania jest :

a) budowa sieci wodociągowej na odcinku od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej (pkt W1) do projektowanego hydrantu ppoż nadziemnego (pkt HP). Długość projektowanego odcinka sieci wodociągowej wynosi: l=346,0m. o średnicy - o160*9,5mm. Sieć wodociągową o średnicy - o160*9,5mm projektuje się z rur z PE 100, SDR17, PN 10.
b) budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb projektowanego PSZOK tj. od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej (pkt T) do projektowanej studzienki
wodomierzowej (SW). Długość projektowanego przyłącza wodociągowego wynosi: =1,0m. o średnicy – o40*4mm. Przyłącze wodociągowe o średnicy – o40*2,4mm projektuje sięz rur PE100, SDR17, PN 10.3.2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kościuszki 73
Wierzbica 26-680
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Wierzbica
Kościuszki 73
Wierzbica 26-680
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się