Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane i elektryczne w pełnym zakresie określonym w dokumentacji budowlano – kosztorysowej dla n/w zakresów:
• Zakres I obejmuje:
1. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynku Urzędu Miasta Chełmna
2. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynku szkolnym, sali gimnastycznej i pływalni krytej w Szkole Podstawowej Nr 1
3. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2
4. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4
• Zakres II obejmuje:
1. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej i pływalni krytej w Szkole podstawowej Nr 1
2. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2
3. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa stanowiąca załącznik nr 6 i 7 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 1
Chełmno 86-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno 86-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się