Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Witkowice i Nowa Wieś w sezonie 2020/2021.

» Opis zapytania

1. W ramach zamówienia należy wykonywać:
1) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp.,
2) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających,
3) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
w celu zapewnienia przejezdności i przejścia oraz w celu ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu
2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki wykonania i odbioru robót zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 11 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Rynek 7
Kęty 32-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Kęty
Rynek 7
Kęty 32-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się