Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II w następującym zakresie:

Część drogowa:
a) Nawierzchnia ul. Słonecznej z betonu asfaltowego o długości 150 m i szerokości 5,5m, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem istniejącej stabilizacji, ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 22,5x15x100cm posadowionym na wspólnej ławie betonowej, ze ściekiem z kostki betonowej 16x16 cm.
b) Istniejące zjazdy do posesji: uzupełnienie tłuczniem kamiennym.
c) Wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Część sanitarna:
Budowa kanalizacji deszczowej w tym:
- Wykonanie kolektora deszczowego o długości 20 m zakończonego wylotem odprowadzającym wody deszczowe do projektowanego rowu otwartego (odrębny etap, w ramach którego zostaną wykonane separatory, rów i dalsze odprowadzenie wód deszczowych);
- Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej Ø0,25m w ul. Słonecznej o długości 150 m;
- Wykonanie studzienek kontrolnych z typowych elementów betonowych – 5 szt.;
- Wykonanie wpustów ulicznych klasy D400 osadzonych na studzienkach z typowych elementów betonowych prefabrykowanych o średnicy Ø0,45m z osadnikami o głębokości min. 0,5m oraz koszami do wyłapywania zanieczyszczeń stałych – 10 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ząbkowicka 11
Strzelin 57-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 11
Strzelin 57-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się