Świadczenie usług administracyjno – biurowych wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie realizacji programów prowadzonych, w Wydziale Zarządzania Programami Ministra

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług administracyjno – biurowych wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie realizacji programów prowadzonych, w Wydziale Zarządzania Programami Ministra, w szczególności:

1. obsługa programów dotacyjnych i wspierających, realizowanych w IAM, a w szczególności programu Kultura polska na świecie, zgodnie z procedurami, wytycznymi i regulaminami,
2. rejestracja i przygotowanie wniosków do oceny pod względem formalnym,
3. przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w tym: bieżąca korespondencja w wnioskodawcami, członkami Komisji programu, pism, zestawień i sprawozdań,
4. przygotowywanie informacji na temat programu dla Dyrekcji IAM oraz ekspertów,
5. rozliczanie dokumentów finansowych beneficjentów zgodnie z uzgodnionymi i przyjętymi do realizacji budżetami zadań,
6. przygotowywanie informacji dla wnioskodawców i beneficjentów,
7. przygotowywanie informacji do publikacji na stronach internetowych IAM,
8. wprowadzanie niezbędnych danych do elektronicznego systemu zarządzania projektami,
9. prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z obsługą programów,
10. udzielanie konsultacji telefonicznych – dedykowanych dla wnioskodawców,
11. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obsługiwanych programów, wsparcie obsługi kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
12. porządkowanie bieżącej dokumentacji wraz z archiwizowaniem, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
13. wsparcie obsługi pozostałych programów dotacyjnych i wspierających realizowanych przez IAM, w szczególności programu Kulturalne Pomosty,
14. comiesięczne raportowanie na temat wykonanych zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Mokotowska 25
Warszawa 00-560
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi biurowe

» Dane nabywcy

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
Warszawa 00-560
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się