DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 70 000 litrów.
Olej opałowy lekki należy dostarczyć do kotłowni znajdującej się w Świecku (69-100 Słubice, Świecko 37) transportem kołowym - autocysterną zaopatrzoną w pompę rozładunkową z legalizowanym urządzeniem pomiarowym (licznik plus drukarka) oraz wężem rozładunkowym i złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa. Dostawy będą rozliczane na podstawie wydruku z rozładunku paliwa w temperaturze rzeczywistej. Sprzęt powinien posiadać aktualne badania techniczne odpowiadające wszelkim wymogom przy transporcie płynnych paliw. Olej opałowy lekki powinien posiadać następujące parametry fizyko-chemiczne:

a) Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3
b) Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg
c) Temperatura zapłonu, min. 56°C
d) Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s
e) Skład frakcyjny:
- do 250 °C destyluje, max.
- do 350 °C destyluje, min.
65% (V/V)
85% (V/V)
f) Temperatura płynięcia, max. -20°C
g) Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m)
h) Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m)
i) Zawartość wody, max. 200 mg/kg
j) Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg
k) Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m)
l) Barwa czerwona

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Piłsudskiego 20
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Powiatu Słubickiego
Piłsudskiego 20
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się