Dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę zaawansowanego systemu ochrony korespondencji e-mail tj. rozwiązania typu SMG (Security Mail Gateway) służącego do Kompleksowego zabezpieczenia poczty elektronicznej (zwanego dalej Systemem) w infrastrukturze IT Zamawiającego w trybie on-premise.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę zaawansowanego systemu ochrony korespondencji e-mail tj. rozwiązania typu SMG (Security Mail Gateway) służącego do Kompleksowego zabezpieczenia poczty elektronicznej (zwanego dalej Systemem) w infrastrukturze IT Zamawiającego w trybie on-premise.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa 00-184
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa 00-184
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się