UBRANIE CHRONIĄCE PRZED CIEPLNYMI SKUTKAMI DZIAŁANIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO ORIO

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
MD441586, MD441718, MD441789
1.886-121-525-0 UBRANIE CHRONIĄCE PRZED CIEPLNYMI SKUTKAMI DZIAŁANIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO "Prod. ORIO Zduńska Wola, Tkanina INDURA ULTRA SOFT antistatik, klasa I, bluza nr art. 01004 10028 004 2041, spodnie ogrodniczki nr art. 01004 50020 000 2041. Kolor granatowo-niebieski.
Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami określonymi w RMG z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 05.259.2173
Wraz z Deklaracją Zgodności, kartą produktu i instrukcją użytkowania. w ilości 3 kpl
Rozmiary:
Rozmiar: 106 1 kpl,
Rozmiar: 28/60 1 kp
Rozmiar: 50/52 1 kpl.
- do oferty dołączyć model wybranego produktu wraz z opisem.
Zamawiający nie dopuszcza produktu równoważnego.

Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Energetyków 15 51 43-603 Jaworzno oraz ODDZIAŁ Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych ul. Wyzwolenia 30 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy
- wymagany dowód dostawy
- okres gwarancji nie mniej niż 12 m-cy.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2020 | 14:30


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się