Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę dzieła w postaci budowy i wdrożenia e-Usług dla Zamawiającego (Partnera Projektu) oraz ich integracji z Oprogramowaniem Zamawiającego (Partnera Projektu) w ramach Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, realizowanego w oparciu o Porozumienie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1” , w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), stanowiącego załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Rezultatem dzieła będzie produkcyjne wdrożenie zintegrowanych z Oprogramowaniem Zamawiającego (Partnera Projektu) następujących e-Usług:
1) przetwarzania i wymiany EDM,
2) e-Zleceń,
3) e-Rejestracji,
- zwanych dalej „Systemem e-Usług”, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego w zakresie opisanym Umową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-326 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się