Dostawa dokumentów licencyjnych Software Assurance firmy Microsoft oraz licencji oprogramowania Microsoft

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dokumentów licencyjnych Software Assurance firmy Microsoft oraz licencji oprogramowania Microsoft (lub równoważnego) określonych w załącznikach nr 1a i 1b do wzoru umowy.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część I - dostawa dokumentów licencyjnych Software Assurance firmy Microsoft, określonych w załączniku nr 1a do wzoru umowy.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał status Partnera firmy Microsoft oraz był uprawniony do sprzedaży dokumentów licencyjnych Software Assurance firmy Microsoft.
Część II – dostawa licencji oprogramowania Microsoft (lub równoważnego), określonego w załączniku nr 1b do wzoru umowy.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał status Partnera firmy Microsoft oraz był uprawniony do sprzedaży licencji oprogramowania Microsoft.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

61-841 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się