ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Raszówka. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Raszówka” na terenie dz. 288/9 obr. Raszówka, adres: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w miejscowości Raszówka, ul. 1 Maja 10, 59-300 Lubin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa udostępniona ze SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

59-300 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lubin – Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się