Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las z podziałem na 3 części: Część 1 Modernizacja wew. pow. betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 5 Część 2 Modernizacja wew. pow. betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 15 Część 3 Modernizacja wew. pow. betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Ciąg komunikacyjny w osi 1

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las z podziałem na 3 części:
Część 1 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 5
Część 2 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 15
Część 3 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Ciąg komunikacyjny w osi 1”
2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:
Część 1 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 5:
Naprawę konstrukcji żelbetowej dna, ścian i stropów od strony wewnętrznej, iniekcję uszczelniającą spękania oraz wodoszczelne zabezpieczenia antykorozyjne, naprawę od strony zewnętrznej konstrukcji żelbetowej ścian i dna, pilastrów i rusztu podpierającego płytę denną zbiornika, iniekcję uszczelniającą rysy oraz wykonanie otwartych na dyfuzję pary wodnej powłok ochronnych wewnątrz i zewnątrz zbiornika.
Część 2 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 15:
Naprawę konstrukcji żelbetowej dna, ścian i stropów od strony wewnętrznej, iniekcję uszczelniającą spękania oraz wodoszczelne zabezpieczenia antykorozyjne, naprawę od strony zewnętrznej konstrukcji żelbetowej ścian i dna, pilastrów i rusztu podpierającego płytę denną zbiornika, iniekcję uszczelniającą rysy oraz wykonanie otwartych na dyfuzję pary wodnej powłok ochronnych wewnątrz i zewnątrz zbiornika.
Część 3 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Ciąg komunikacyjny w osi 1:
Naprawę konstrukcji żelbetowej płyt stropowych nad korytarzami i pomieszczeniami technicznymi w strefach wejściowych, oraz w ciągach komunikacyjnych: ścian, schodów stalowych, podciągów, żeber oraz uszczelnienie przejść przez konstrukcje dachu pionów kanalizacji deszczowej, likwidację przecieków wody deszczowej w pomieszczeniach stref wejściowych i zewnętrznych ścian oporowych w obrębie wejść do zbiornika.
Szczegółowy zakres robót ujęty został w projekcie budowlano – wykonawczym opracowanym przez firmę: ARCHIPOLIS – Biuro Projektowe 45-709 Opole ul. Ks. Piotra Ściegiennego 11, który obejmuje:
• Projekt budowlano – wykonawczy
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
• Przedmiar robót

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4. Opis przedmiotu zamówienia - Opis techniczny
- w zakresie Części 1 zawiera Załącznik nr 6a do SIWZ,
- w zakresie Części 2 zawiera Załącznik nr 6b do SIWZ,
- w zakresie Części 3 zawiera Załącznik nr 6c do SIWZ.
5. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera Projekt umowy
- w zakresie Części 1 stanowiący Załącznik nr 7a do SIWZ,
- w zakresie Części 2 stanowiący Załącznik nr 7b do SIWZ,
- w zakresie Części 3 stanowiący Załącznik nr 7c do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

40-026 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się