Dostawa i montaż ogrodzenia dla farmy fotowoltaicznej

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: ,,Dostawa i montaż ogrodzenia dla farmy fotowoltaicznej''
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 13:00


» Lokalizacja

TAURON Serwis sp. z o.o
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

TAURON Serwis sp. z o.o


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się