Sukcesywne dostawy obuwia roboczego

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy obuwia roboczego i ochronnego z podziałem na 2 niezależne zadania tj.:
Zadanie A: Trzewiki BATA STOCKHOLM 2S3.
Zadanie B: Obuwie robocze i ochronne. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1a i 1b do SWZ – Formularz cenowy dla Zadania A i Zadania B. W opisie Przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1a do SWZ (Zadanie A) została wskazana nazwa wymaganego przez Zamawiającego obuwia i nie dopuszcza się składania produktów równoważnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem o którym mowa powyżej, tj. na wszystkie lub poszczególne Zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się