przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu w podziale na 4 części: część I - zakup fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe – komputer stacjonarny; część II - zakup fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe – komputer typu laptop; część III - zakup wyposażenia informatycznego – serwer domeny Windows; część IV - zakup wyposażenia informatycznego – pamięć RAM do serwera.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu w podziale na cztery części:
- część I - zakup fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych,
a także licencji na oprogramowanie komputerowe – Komputera stacjonarnego wraz z licencją na oprogramowanie komputerowe – ilość 1 sztuka. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV – 30211100-2, 48000000-8.
- część II - zakup fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych,
a także licencji na oprogramowanie komputerowe – Komputera typu laptop wraz z licencją na oprogramowanie komputerowe – ilość 1 sztuka. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV –30213100-6, 48000000-8;
część III - zakup wyposażenia informatycznego – serwer domeny Windows – ilość 1 szt. Oznaczenie
wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV – 48822000-6, 48821000-9;
część IV - zakup wyposażenia informatycznego – pamięć RAM do serwera – ilość 12 szt. Oznaczenie
wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV – 30236110-6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na cztery części (specyfikacja ilościowo-jakościowa) zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jackowskiego 18
Poznań 60-509
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Jackowskiego 18
Poznań 60-509
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się