Budowa linii napowietrznych 110 kV relacji GPZ Koronowo – RS Świekatowo; RS Świekatowo – GPZ Żur wraz z budową RS Świekatowo i przebudową GPZ Koronowo oraz zabudową bramki liniowej w GPZ Żur. Zadanie zostanie zrealizowane w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Budowa linii napowietrznych 110 kV relacji GPZ Koronowo – RS Świekatowo; RS Świekatowo – GPZ Żur wraz z budową RS Świekatowo i przebudową GPZ Koronowo oraz zabudową bramki liniowej w GPZ Żur.
Zadanie zostanie zrealizowane w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Enea Operator Sp. z o.o., Dr. E. Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Enea Operator Sp. z o.o., Dr. E. Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się