,,Zakup i dostawa sprzętu informatycznego” w podziale na 5 części”

» Opis zapytania

4.1. Nazwa zamówienia,,Zakup i dostawa sprzętu informatycznego”
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy i montaż opisane w załączniku nr 1 do SIWZ
4.3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części
Nr części Nazwa zamówienia Kod CPV
1 Nagrywarka Blu-Ray 32331500-7 - Nagrywarki

Nośnik danych – Płyty M-DISC BD-R 32582000-6 - Nośniki danych

Przełącznik sieciowy 1G, 8 portów 32420000-3: Urządzenia sieciowe

Zarządzany przełącznik sieciowy L2 32420000-3: Urządzenia sieciowe

Kable sieciowe (patchcord) 32420000-3: Urządzenia sieciowe

Tester sieci RJ45/RJ11 32420000-3: Urządzenia sieciowe

2 Dysk sieciowy NAS 30234000-8 - Nośniki do przechowywania

Dysk twardy HDD min 4 TB 30234000 - Nośniki do przechowywania

Dysk twardy SSD min 256 GB 30234000 - Nośniki do przechowywania

3 Serwer 48822000-6: Serwery komputerowe

Zasilacz awaryjny UPS Tower 30237280-5: Akcesoria zasilające

Zasilacz awaryjny UPS RACK 30237280-5: Akcesoria zasilające

Macierz dyskowa 30233000-1 urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Szafa Rack 31213300-5 –szafy kablowe
4 Oprogramowania 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 Oprogramowania 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


4.4. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do niej użyto nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę - dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wskazane w OPZ parametry mają charakter wymagań minimalnych, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenia spełniające te wymagania w stopniu większym niż minimalne, pod warunkiem zachowania zgodności z treścią SIWZ.
4.5. Wszystkie urządzenia,, będą fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie używane, niepowystawowe. Urządzenia muszą spełnić wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii (jeżeli dotyczy) określone w obowiązującym w Polsce prawie, jak również muszą być dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
4.6. Wykonawca nie może zaoferować urządzeń, które na dzień składania ofert, przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji.
4.7. Urządzenia będą dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4.8. Z urządzeniami dostarczone zostaną wszystkie niezbędne elementy zapewniające prawidłową funkcjonalność. Do każdego urządzenia należy dołączyć instrukcję w języku polskim
4.9. Urządzenia (o ile dotyczy) zostaną zainstalowane we wskazanych pomieszczeniach, podłączone i sprawdzone.
4.10. Gwarancja będzie obejmować wszystkie komponenty dostarczonych Urządzeń.
4.11. Minimalny okres gwarancji zależy od rodzaju Urządzenia i został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
4.12. Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) oraz będą uwzględniać warunki określone w załącznikach nr 1 i 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Milenijna 4
Warszawa 03-125
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
ul. Milenijna 4
Warszawa 03-125
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się