Zakup foteli biurowych na wyposażenie biura siedziby Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 110 szt. foteli pracowniczych oraz 8 szt. foteli pracowniczych z zagłówkiem, stanowiących wyposażenie stanowisk pracowniczych do siedziby Zamawiającego w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, nie dłuższym niż 8 tygodni od daty złożenia zamówienia (Zamówienie Podstawowe).
2) Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, w ramach którego Wykonawca dostarczy do 270 szt. foteli pracowniczych oraz 12 szt. foteli pracowniczych z zagłówkiem do siedziby Zamawiającego w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, nie dłuższym niż 8 tygodni od daty złożenia zamówienia (Zamówienie Opcjonalne).
3) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji według zapotrzebowania, co oznacza, że zamówienia w ramach prawa opcji będą składane każdorazowo na liczbę foteli wskazaną przez Zamawiającego.
4) Fotele będą objęte gwarancją minimum 24 miesięczną.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Aleje Jerozolimskie 134
Warszawa 02-305
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134
Warszawa 02-305
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się