Wykonanie modernizacji placu zabaw na os. Grunwaldzkim w Gnieźnie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji skweru przy ul. Chrobrego/ul. Lecha
2. Realizacja robót na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, w zakresie:
- Robót drogowych w zakresie ścieżki na placu zabaw z kostki betonowej oraz drogi serwisowej asfaltowej
- Wykonania nawierzchni placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego w strefie urządzeń zabawowych oraz nawierzchni żwirowej w strefie street workout
- Dostawa i montaż urządzeń dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, od dzieci młodszych do młodzieży
- Małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, zakup i posadowienie),
- Założenia / wysiania trawnika na terenie placu zabaw – w granicach przedmiotu zamówienia, po uprzednim przygotowaniu podłoża wraz z nawożeniem, podlewaniem, koszeniem i wywozem trawy po pierwszym koszeniu,
- Posadzenia roślin,
- Montażu nowej bramy rozwieranej,
- Budowy oświetlenia terenu w zakresie montażu słupów oświetleniowych wraz z zasilającą linią kablową,
- Układania kabli, przewodów elektrycznych, rur ochronnych i kanalizacji teletechnicznej,
- Montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla zewnętrznych obiektów użytku publicznego,
- Wykonania wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania, budowy i montażu szafy elektrycznej oraz montażu jej wyposażenia,
- Przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz potwierdzenia ich protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej,

a także wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej powyższego zakresu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SIWZ (w tym wzór umowy), przedmiary robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 08:15


» Lokalizacja

Ul. Sobieskiego 16
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Zieleni Miejskiej
Ul. Sobieskiego 16
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się