Dostawa licencji dedykowanego oprogramowania Atlassian

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji dedykowanego oprogramowania Atlassian w podziale na 8 części:
Część nr 1: Dostawa oprogramowania:
Bitbucket (Server) 250 Users: Commercial License Upgrade from 100 Users.
Zapewnienie wsparcia producenta i dostawa licencji dla Bitbucket Server do 250 użytkowników - wspierającego obsługę w procesie automatyzacji wytwarzanego oprogramowania DevOps. Zamawiający obecnie posiada 1 szt. licencji bezterminowej dla 100 użytkowników ze wsparciem ważnym do 13.09.2020 r. Upgrade (polegający na zwiększeniu posiadanych użytkowników ze 100 na 250) 1 szt. licencji na 12 miesięcy od dnia aktywacji licencji lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Część nr 2: Dostawa oprogramowania:
Dostawa nowej licencji bezterminowej Sonar for Bitbucket Server for Bitbucket (Server) 250 Users ze wsparciem producenckim ważnym przez 12 miesięcy od dnia aktywacji lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ.

Część nr 3: Dostawa oprogramowania:
Upgrade licencji JIRA SERVICE DESK w wersji serwerowej – moduł JIRA SOFTWARE z upgradem polegającym na zwiększeniu z 3 na 25 agentów w wersji serwerowej. Zamawiający obecnie posiada 1 szt. licencji bezterminowej dla 3 agentów ze wsparciem ważnym do 13.09.2020 r. Licencja bezterminowa i wsparcie producenckie przez 12 miesięcy od dnia aktywacji lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.


Część nr 4: Dostawa oprogramowania:
Dostawa nowej licencji bezterminowej Script Runner for Jira – 250 Users w – narzędzie do automatyzacji procesów w Jira zapewniające wykonywanie automatycznych operacji na zgłoszeniach i innych obiektach za pomocą skryptów wraz ze wsparciem producenckim ważnym przez 12 miesięcy od dnia aktywacji lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ.

Część nr 5: Przedłużenie wsparcia:
Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Bamboo (Server) dla 5 zdalnych Agentów. Obecne wsparcie obowiązuje do 04.12.2020 r. (Przedłużenie na okres 12 miesięcy od dnia 04.12.2020 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Część nr 6: Przedłużenie wsparcia:
Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Bigpicture - Project Management & PPM for JIRA (Server) do 250 użytkowników. Obecne wsparcie obowiązuje do 04.12.2020 r. (Przedłużenie na okres 12 miesięcy, od dnia 04.12.2020 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Część nr 7: Przedłużenie wsparcia:
Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Jira Software (Server) do 250 użytkowników. Obecne wsparcie obowiązuje do 04.12.2020 r. (Przedłużenie na okres 12 miesięcy od dnia 04.12.2020 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Część nr 8 Przedłużenie wsparcia:
Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Tempo Timesheets: Time Tracking & Report for JIRA (Server) do 250 użytkowników. Obecne wsparcie obowiązuje do 04.12.2020 r. (Przedłużenie na okres 12 miesięcy od dnia 04.12.2020 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Chmielna 132/134
Warszawa 00-805
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
Chmielna 132/134
Warszawa 00-805
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się