Przebudowa i rozbudowa budynku DPS w Wietrzychowicach

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach pod kątem poprawy funkcjonalności i użytkowania przedmiotowego obiektu wraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów ochrony p.poż, przy czym zamówienie podzielono na trzy etapy realizowane w roku 2020 , 2021 i 2022 co podyktowane jest planowanymi wydatkami środków powiatu i dotacji PFRON.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Wietrzychowice 9
Wietrzychowice 33-270
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej
Wietrzychowice 9
Wietrzychowice 33-270
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się