Dostawy regałów magazynowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na: dostawy regałów magazynowych zwanych dalej „asortymentem”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do dokumentacji postępowania.
3. Szacunkowa ilość zamawianego asortymentu, wskazana w Załączniku nr 2 do dokumentacji postępowania służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty brutto. Cena oferty brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty w celu porównania ofert w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się