Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

» Opis zapytania

1. Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących’’ – w ramach jednego kpl zadania.
2. Zakres zadaniowy przedmiotu zamówienia należy realizować wg warunków umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część umowy i obejmuje:
a) zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących (będących własnością zamawiającego –oraz użyczonych przez wykonawcę – zał. nr 2), w tym ich naprawy, konserwacji i przeglądów;
b) udostępnienie i prowadzenie przez wykonawcę, w oparciu o jego serwery, serwisu umożliwiającego:
– zdalne monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych urządzeń drukujących (w zależności od technologii urządzenia) z wykorzystaniem oprogramowania (agentów) zainstalowanego u zamawiającego, na które wykonawca udziela zamawiającemu prawa użytkowania – podsystem monitorowania;
– raportowanie ilości wydruków dla poszczególnych urządzeń drukujących – podsystem raportowy na wszystkich urządzeniach zamawiającego.
2. Zapewnienie zamawiającemu poprzez przeglądarkę WWW dostępu do serwisu wykonawcy umożliwiającego podgląd monitorowanych urządzeń oraz generowanych raportów.
3. Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych na wezwanie zamawiającego poprzez dedykowany panel dostępny przez serwis www.
4. Wymagania ogólne:
a) szacowana ilość wydruku stron A 4 w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 5.000.000 szt. wydruki monochromatyczne oraz 500.000 szt. wydruki kolorowe – dane te to ilości szacunkowe potrzebne do obliczenia wartości zamówienia, które mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy również w zakresie ilości rodzaju wydruku bez przekroczenia jednak szacunkowej wartości umowy brutto określonej w załączniku nr 1 do umowy.
5. Miejsce realizacji zadania: siedziba zamawiającego – Przemyśl, ul. Monte Cassino 18, Przychodnia
przy ul. Sportowej 6 w Przemyślu, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny przy ul. S. Rogozińskiego 30 w Przemyślu, Przychodnia POZ Jarosław ul. Siemieńskiego 7.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Monte Cassino 18
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się