Przegląd i konserwacja systemów ppoż. w budynkach Urzędu Miasta Poznania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu i konserwacji systemów ppoż. w budynkach Urzędu Miasta Poznania w podziale na dwie części:
CZĘŚĆ I – BUDYNKI URZĘDU MIASTA POZNANIA zlokalizowane przy ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20, ul. Gronowa 22 ab, ul. Słowackiego 22, ul. Matejki 50.
CZĘŚĆ II – BUDYNEK URZĘDU MIASTA POZNANIA zlokalizowany przy pl. Kolegiackim 17
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość stosowania prawa opcji na podstawie artykułu 34 ust. 5 ustawy, polegającego
na ewentualnym przedłużeniu umowy z Wykonawcą na okres kolejnych 12 miesięcy i kolejny okres 12 miesięcy z zachowaniem tych samych warunków, co w zamówieniu gwarantowanym. Maksymalna ilość przedłużeń wynosi dwa, co oznacza, że maksymalny okres obowiązywania Umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji może wynosić łącznie trzydzieści sześć miesięcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, jeżeli Wykonawca spełni łącznie następujące warunki:
a) należyte wykonywanie umowy, z zachowaniem staranności i rzetelności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami,
b) brak stwierdzonych rażących uchybień w zakresie realizacji zamówienia gwarantowanego,
c) brak naliczonych kar umownych z tytułu braku reakcji na zgłoszenia awaryjne.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w tym przedmiocie w terminie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed końcem realizacji zamówienia gwarantowanego. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę - wymagania zgodne z III.6.SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się