sprawa 146/PM/2020 Modernizacja lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. Jasnej 2/2 w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację lokalu mieszkalnego (pustostan) położonego w Bydgoszczy przy ul. Jasnej 2/2. Zakres prac obejmuje odpowiednio roboty w branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej – zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się