Przebudowa kieszeni scenicznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku Teatru Ludowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. : „Przebudowa kieszeni scenicznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku Teatru Ludowego na działce nr 100/2, obręb NH-50 w Krakowie”.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności :
a. Wykonanie koniecznych wyburzeń (ściana z szklanych pustaków , powiększenie otworów drzwiowych),
b. Wykonanie koniecznych demontaży (bramy stalowej oraz schodów stalowych),
c. Wykonanie nowej ściany murowanej z pustaków ceramicznych P+W klasy 10 grubości 25cm,
d. Wykonanie antresoli stalowej, posadowionej na stalowych słupach mocowanych do żelbetowego stropu,
e. Skucie i odtworzenie wylewki betonowej w części pomieszczenia A1.01 w celu wyrównania poziomów,
f. Uzupełnienie ubytków, wyrównanie i malowanie ścian,
g. Wymiana drzwi wewnętrznych,
h. Wymiana okna, na okno o odpowiedniej klasie odporności ogniowej,
i. Montaż przeciwpożarowej bramy przesuwnej,
j. Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest we Wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ oraz w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB), stanowiącymi zał. nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

os. Teatralne 34
Kraków 31-948
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Teatr Ludowy
os. Teatralne 34
Kraków 31-948
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się