‘‘Wymiana układu odbojowego na nabrzeżach w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu’’

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu wymianie systemu odbojowego na nabrzeżach Bazie Oznakowania Nawigacyjnego:
Część I w Szczecinie;
Część II w Świnoujściu.

Zakres prac obejmuje następujące prace:
1. Demontaż i utylizacja opon staroużytecznych oraz belek odbojowych
2. Oczyszczenie ściany oczepu
3. Uzupełnienie ubytków w oczepie zaprawą krystaliczną z włóknami
4. Wykonanie powłoki malarskiej na oczepie.
5. Prace malarsko – konserwacyjne polerów cumowniczych/drabinek wyłazowych
6. Wiercenie otworów i osadzenie szpilek kotwiących
7. Montaż odbojnic
8. Montaż drabinek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna pod nazwą: „Wymiana układu odbojowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu” wykonanej we wrześniu 2020 r. przez INFO-PROJEKT Paweł Sawicki, Szczecin. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca powinien zapoznać się z terenem i wykonać własne pomiary w celu dokładnego określenia zakresu rzeczowego wykonania prac do założonych przez Zamawiającego parametrów technicznych.
Wykonawca ma obowiązek sporządzić kalkulację oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie roboty i koszty, także nie przewidziane w dokumentacji technicznej a konieczne do prawidłowego wykonania zadania.
Wizja lokalna: Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Plac Batorego 4
Szczecin 70-207
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Batorego 4
Szczecin 70-207
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się