Remont oraz aranżacja przedsionków i zespołów sanitarnych w segmentach mieszkalnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont oraz aranżacja przedsionków i zespołów sanitarnych w segmentach mieszkalnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
(tj. przedmiarach robót wraz z częścią opisową) oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że w internacie jest zakwaterowana młodzież, w związku z czym roboty nie będą mogły być wykonywane jednocześnie na wszystkich piętrach. Harmonogram prac będzie uzgadniany z Zamawiającym.
Zapłata nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamenhofa 1
Zielona Góra 65-186
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Zamenhofa 1
Zielona Góra 65-186
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się