„Dostawa oprogramowania narzędziowego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji narzędzowych w podziale na 2 Części:
1) Część nr 1 Dostawa 2 szt. oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams All Apps lub równoważne;
2) Część nr 2 Dostawa 100 szt. oprogramowania Axence nVision 11.6 lub równoważne wraz ze wsparciem technicznym dla: 700 szt. obecnie posiadanych licencji Axence nVision i 100 szt. licencji zakupionych w ramach przedmiotowego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się