Dostawa sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, zgodnie z załącznikiem nr 1 w zakresie:
Zadanie część nr 1 – Defibrylator z wyposażeniem – 1 szt.
Zadanie część nr 2 – Pompa infuzyjna dwutorowa – 1 szt.
Zadanie część nr 3 – Aparat EKG -Elektrokardiograf – szt. 1,
Zadanie część nr 4 – Kardiomonitor – szt. 1,
Pozostałe zapisy w siwz

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 2
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się