Nasadzenia i utwardzenie terenu na skwerze pomiędzy ul. Sikorskiego i Staffa – etap I

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Nasadzenia i utwardzenie terenu na skwerze pomiędzy ul. Sikorskiego i Staffa – I Etap”.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
1) Roboty budowlane w zakresie:
a) przygotowanie terenu budowy:
- wydzielenie miejsca robót i zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
- organizacja zaplecza budowy i miejsca składowania,
- rozbiórka ogrodzenia wokół istniejącego boiska,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- przygotowanie terenu: korytowanie i przygotowanie podłoża,
b) zagospodarowanie terenu:
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod teren utwardzony,
- przygotowanie gruntu na elementy zieleni urządzonej,
- nasadzenia,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych w powiązaniu z istniejącymi ciągami
komunikacyjnymi,
- wyplantowanie terenu pozostałego pod gruntem rodzimym,
- prace wykończeniowe i porządkowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 26
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sport
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się