Remont dachu, elewacji oraz schodów istniejącego budynku przedpogrzebowego przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu, elewacji oraz schodów istniejącego budynku przedpogrzebowego
przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi. Orientacyjny zakres prac do wykonania:
- Remont dachu płaskiego mieszkalnego: Pokrycie dachu 1 warstwą nawierzchniowej papy termozgrzewalnej, naprawa nakryw kominowych i kominów z wykonaniem wyprawu oraz malowaniem i obróbkami blacharskimi. - Remont elewacji budynku: Zbicie luźnych tynków, naprawa elewacji z wyrównaniem klejem, wtopienie siatki elewacyjnej oraz wykonaniem tynku mineralnego i malowaniem. Naprawa cokołu z wyłożeniem płytkami klinkierowymi. Kolorystyka zostanie udostępniona po wyłonieniu Wykonawcy. - Remont schodów zewnętrznych i balustrad:
- Skucie starych okładzin stopni schodowych, naprawa z wyrównaniem powierzchni, ułożeniem okładzin z granitu płomieniowanego, wycieraczki stalowej; oczyszczanie
i malowanie balustrad.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się