Dostawa mięsa, wędlin oraz pieczywa do kuchni szpitalnej SPZOZ w Krasnymstawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wędlin oraz pieczywa do kuchni szpitalnej SPZOZ
w Krasnymstawie, z podziałem na 3 zadania:
Zadanie 1 – Mięso
Zadanie 2 – Wędlina
Zadanie 3 – Pieczywo
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zapotrzebowane ilości zawiera „Formularz asortymentowo-cenowy” - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. M. Sobieskiego 4
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. M. Sobieskiego 4
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się