„Preparaty do żywienia dojelitowego , preparaty farmaceutyczne, materiały szewne”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do żywienia dojelitowego , preparatów farmaceutycznych, materiałów szewnych określona w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 7 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz 85-094
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz 85-094
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się