Zakup systemu do rejestracji czasu pracy

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu rejestracji czasu pracy. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania zamówienia podstawowego, które obejmuje: a) dostawę systemu do Zamawiającego, b) wdrożenie systemu w siedzibie Zamawiającego, na które się składa: - zapewnienie Zamawiającemu prawa do korzystania z systemu, - instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu, - demontaż dotychczasowych 18 terminali zainstalowanych u Zamawiającego oraz ich przekazanie (zwrócenie) Zamawiającemu, - dostarczenie 30 terminali oraz instalację, skonfigurowanie i uruchomienie dostarczonych Terminali w budynkach Urzędu Miasta Olsztyna oraz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, - zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników z obsługi systemu i terminali, - dostarczenie dokumentacji systemu i terminali, c) świadczenia asysty technicznej przez okres 36 miesięcy, obejmującej usługi serwisowe, rozwój (aktualizacji) oraz utrzymanie systemu i terminali, d) prace dostosowawcze w wymiarze 400 godzin, 2) wykonania zamówienia w ramach prawo opcji nr 1 bezpośrednio po zakończeniu zamówienia podstawowego polegającego na świadczeniu dodatkowej asysty technicznej przez okres 24 miesięcy, 3)wykonania zamówienia w ramach prawo opcji nr 2, integracji systemu z oprogramowaniem R2Płatnik, 4) wykonania zamówienia w ramach prawo opcji nr 3 wykonanie integracji z nowym systemem kadrowo-płacowym Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące dodatkowych funkcjonalności, które będą punktowane oraz prawa opcji, zostały zawarte załączniku nr 1do Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn 10-101
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn 10-101
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się