Dostawa płynów infuzyjnych

» Opis zapytania

Zadanie nr 1: Natrium chloratum 0,9% inj.- w butelkach o pojemności 250 ml – 500 szt.,
Zadanie nr 2: Natrium chloratum 0,9% inj.- w butelkach o pojemności 500 ml – 500 szt.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia (dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2):
1) 0,9% roztwór NaCl do infuzji oraz preparatyki krwi,
2) hermetycznie zamknięta butelka z przezroczystego tworzywa sztucznego,
3) butelka opatrzona etykietą zawierającą: nazwę i skład roztworu, sposób podania, warunki przechowywania, nazwę i adres wytwórcy, numer pozwolenia i termin ważności,
4) na butelce lub etykiecie musi być widoczny numer serii,
5) opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe musi być oznakowane zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami,
6) termin ważności każdej partii dostarczonego towaru płynów nie może być krótszy niż
do dnia 31.12.2022 r.,
7) okres gwarancji minimum 12 miesięcy do daty dostawy do siedziby Zamawiającego,
8) dostarczony towar musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

45-372 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Kośnego 55
45-372 Opole
telefon: (77) 4410820
fax: Brak
email: sekretariat@rckik-opole.com.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się