Rozbudowa DW nr 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce, gm. Strawczyn

» Opis zapytania

Zakres robót budowlanych:
- roboty rozbiórkowe;
- wycinka drzew;
- budowa chodnika po stronie prawej DW 748;
- budowa i przebudowa zjazdów;
- budowa zatok autobusowych;
- wykonanie odc. rowu krytego;
- przebudowa linii oświetlenia;
- odmulenie istniejących rowów i ich umocnienie;
- aktualizacja i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 748 polegającej na budowie chodnika w m. Chełmce gm. Strawczyn w km 7+473 – km 8+061”, zgodnie z Przedmiarami robót, Kosztorysami ofertowymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się